Waar kan ik God vinden?

God houdt van je … serieus! Hij is in vandaag in een goede bui …

Het maakt niet uit wie je bent of wat je meegemaakt hebt, God heeft je lief en heeft altijd al een persoonlijke en betekenisvolle relatie met je willen hebben. Hij heeft een groot plan voor je leven. Helaas, velen van ons weten niet waar we onze reis met God moeten beginnen. Verder hebben we niet het besef dat Hij kwam op zoek naar ons! Dus hoe kun je God één-op-één ontmoeten, en begin je een gesprek met Hem ? Laat me je vertellen: het leven wordt een groot avontuur wanneer je je door God laat vinden.

Hier zijn een paar fundamentele dingen voor de ontmoeting met de God van het universum:

1. Erken dat God van je houdt

God is Liefde. En Hij houdt van iedereen. Niet alleen van mensen die naar de kerk gaan. Of de perfecte typetjes. Hij houdt van alle mensen met een extravagante liefde, volkomen los van wat we hebben gedaan. Gods liefde is ‘onvoorwaardelijk’… dat betekent dat zelfs de ergste, meest verschrikkelijke dingen die je ooit hebt gedaan hem er niet van weerhielden om van je te houden. En daarbij: het beste, meest geweldige wat je ooit gedaan hebt is voor God niet een reden om meer van je te houden. Hij houdt volmaakt van je ongeacht je verleden, je afkomst, je geheimen en ongeacht je financiele, politieke en maatschappelijke positie.

2. Weet dat God je alles vergeven heeft

God hield te veel van ons om onszelf te laten vernietigen. Soms voelen mensen diep van binnen schuld, schaamte of angst als het gaat om God. Waarom?                                       We weten allemaal dat God perfect is, en de Bijbel vertelt ons dat ieder van ons slechte dingen heeft gedaan (we hebben allen gezondigd). Dit betekent dat we allemaal tekort   schieten om zuiver en heilig te zijn. De Bijbel zegt: “Niemand is goed, zelfs niet één” (Romeinen 3:10). Zonde – zelfs ‘kleine’ zonden – voelt dat we van God gescheiden zijn. Het is me nog al niet wat om je gescheiden van God te voelen. En je kunt nooit goed genoeg zijn op eigen kracht.

Achtergelaten in onze zonden was de gehele mensheid voorbestemd om uiteen te vallen door haar daden. Dat is waar de hel overgaat. De hel is niet Gods wraak op slechte mensen zoals sommigen vertellen. De hel is de plaats van afgezonderd zijn van intimiteit met de Schepper. De hel is geen goed nieuws.

Maar het mooie is … Jezus kwam om dat allemaal te veranderen! Hij ruilde zijn volmaaktheid   in voor jouw ‘zondige’ ik – Hij ruilde zijn perfecte, bovennatuurlijk leven in voor jou. Zonde veroorzaakt dat we ons afgewezen, geïsoleerd, verlaten voelen of ons buiten het bereik van God ervaren. Het is daarom belangrijk om het gewoon toe te geven. “Ik heb een paar verschrikkelijke dingen gedaan. Ik heb hulp nodig!” Dat helpt ons om te stoppen met te kijken naar onszelf en om onze eigen problemen proberen op te lossen. Jezus Christus stapte in en zorgde voor ons probleem. Alles wat jij verdiende kreeg Hij. En alles wat Hij verdiende kreeg jij. Het echte goede nieuws is dat Jezus kwam om de werken van de duisternis te verbreken. Hij kwam om ons eeuwig leven te geven. En nog beter, Hij kwam om ons leven te bezielen hier en nu met Zijn vriendschap en aanwezigheid. De vriendschap van God Zelf.

3. Jezus Christus is voor jou aan het kruis gestorven en opgestaan

De Bijbel vertelt ons: ‘Maar God toonde Zijn grote liefde voor ons door het sturen van Christus die voor ons stierf, terwijl nog zondaars waren’ (Romeinen 5: 8 NBV). Dit is het goede nieuws, dat God zoveel van ons houdt, zelfs in het midden van onze zonde, dat Hij zijn enige Zoon stuurde om te sterven in onze plaats. We verdienden het niet dat God zelf daar onze plaats innam. Maar Hij deed het om Zijn overweldigende liefde en vergeving te uiten naar jou toe. Hij deed het om al je zondigheid te absorberen in Zichzelf en het zo te laten verdwijnen. Jezus nam ons met onze zonde, ziekte, armoede, gebrokenheid, schaamte en schuld in Zich mee toen hij stierf aan het kruis en werd begraven. Toen hij daarna opstond uit de dood op een bovennatuurlijke wijze waren wij in Hem en stonden wij ook op uit de dood in een nieuw leven. Tevens gaf Hij de mensheid het bewijs dat Hij God is en dat Hij met de mensheid een totaal nieuwe weg is ingeslagen.

Jezus was volledig God en volledig mens. De God-mens brug. God werdt mens en kan zich op deze manier volledig inleven in ons allen. Zijn favoriete schepping kan nu voldoen aan alles – de mensheid – precies waar we waren voor onze geestelijke verwarring … op onze eigen aardkloot . Hij kent je beter dan jij jezelf kent. Toen Hij stierf aan het kruis, vernietigde hij alles wat jou zou kunnen scheiden van Hem. Zelfs je innerlijke drang om kwaad te doen. Hij wil niet dat iemand de schadelijke gevolgen van de zonde ervaart. Jezus hield genoeg van jou om alle gevolgen van uw zonden te verwijderen en geeft u Zijn vrije gave van het eeuwige leven! Jezus overbrugde de scheiding tussen God en de mens aan het kruis. Je was nooit echt gescheiden van Hem, maar u ‘dacht’ dat. De Bijbel zegt dat we ooit waren ‘vervreemd van God en dat we vijanden waren in onze gedachten door ons kwaad gedrag.” (Kolossenzen 1:21). Jezus kwam om onze angstige gedachten op te ruimen en te laten zien dat God altijd voor de mensheid is geweest, ondanks onze slechte gedrag.

4. Laat je leven veranderen.

Wanneer we beginnen te vertrouwen dat Jezus de zonde in ons leven wegnam, zullen we een verandering zien in ons leven! Hij stelt ons in staat om te leven zoals we werkelijk bedoeld waren: nieuw, perfect en gelukkig. Hij stierf zodat wij weer vol kunnen zijn van leven. We leven niet langer als zondaars – we ontvangen plezier en genot van God in plaats van zondige dingen die ons beschadigen en misbruiken. Dit geeft ons de mogelijkheid de richting van God in te gaan in elk gebied van ons leven. Gods Geest leeft letterlijk in iedereen die Hem vertrouwt. Zijn Geest begint nu door ons te stromen omdat Jezus stierf om ons ‘te verenigen’ met God. Nu stelt God ons in staat om onze wegen te veranderen. Al onze gedachten te veranderen over de goedheid van God, een verandering in onze levensstijl te volgen … We vinden vervulling in een godvruchtig leven. In plaats van weg te lopen van God, genieten we van onze relatie met Hem. Zijn Geest helpt en begeleidt ons. We keren ons af van de duisternis en zetten koers richting het licht en de goedheid van Christus. Bekeren gaat niet over het bekeren om je aan een partij nieuwe regels en voorschriften te houden. Het betekent het keren in de richting van de schoonheid, pracht en creativiteit van een levende God die graag een relatie met je wil hebben en je in staat stelt een ​​geweldig leven te leiden. God zal je kracht geven om te stoppen met het doen van foute dingen – Hij maakt alles nieuw! Hiermee kunt je vanaf vandaag uw oude levensstijl vaarwel zeggen en de focus zetten op de goedheid van God! Hij geeft je de kracht om het te doen.

5. Geniet van Jezus Christus in je leven.

Vertrouwend dat Jezus stierf voor jouw zonden, betekent dat je instemt met het feit dat Hij God is. Nu kun je genieten van het feit dat Hij God is over je eigen persoonlijke leven. Je begint met Hem gewillig te volgen en elke dag van hem te gaan genieten. Om een ‘gelovige’ te zijn gaat het niet alleen om te geloven in een aantal principes of naar de kerk gaan op zondag. Het is met het besef dat Christus zelf verblijf heeft genomen in je leven en in je hart. Jezus zei: “Zie, Ik sta aan de deur (van je leven) en klop. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik in hem komen. . . . “(Openbaring 3:20). Hij hoort je gebed. Hij reageert op iedereen die hem echt graag wil zien en hem wil kennen in zijn leven en zijn hart. Hoor je hem kloppen op je deur op dit moment? Hij is al hier.
Het goede nieuws is dat je niet kon opklimmen naar God … dus God je komt dus naar jou!! Wil je op dit moment een gesprek met Jezus? Maar weet je niet waar je moet beginnen? Hier is een eenvoudig gebed wat je zou kunnen helpen aan de slag te gaan. Ik wil je aanmoedigen om het op dit moment hardop te zeggen… wetende dat God hoort je en van je houdt.

“Lieve Heer Jezus, ik ontvang uw liefde voor mij! Ik weet dat ik heb gezondigd, en dat gaf mij het gevoel ver weg van u te zijn. Ik geloof dat u stierf voor mijn zonden en dat u opstond uit het graf. Ik dank u dat u mij vergeeft, en ik wil u nu graag ontvangen in mijn leven. Ik vraag u om mij te leiden in dit nieuwe leven met u. Ik vertrouw erop dat u voortdurend mijn hart vult en mij leidt in een diepere relatie met u. Begin vanaf nu om mijn verkeerde manier van denken en doen, die hebben veroorzaakt mij ver weg bij u te voelen, te overspoelen met uw kostbare Heilige Geest! Ik weet dat jullie vanaf vandaag Heer en koning over mijn leven zult zijn en dank u dat u mij accepteert. Amen.”

Nu dat je het goede nieuws gelooft, dat Jezus Christus verblijfplaats heeft genomen in je hart is het goed omdat aan iemand te vertellen! Hoe kun je dit geweldige nieuws voor jezelf houden? Gods beslissing om op te slaan en je te vergeven betekent dat je de eeuwigheid in de hemel.gaat doorbrengen Tijd voor een feestje!Laat geen gevoelens van schuld of onwaardigheid je ver van Hem verwijderd voelen. De Bijbel vertelt ons: “Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig om ons onze zonden vergeven en ons reinigen van alle ongerechtigheid” (1 Johannes 1: 9). Oef!  Wat een opluchting.
Dit is goed nieuws – dat Jezus stierf voor jou – en dat Hij is opgewekt om je nieuw leven te geven! Het Evangelie is de gelukkigste en meest bovennatuurlijke boodschap die de aarde ooit heeft bereikt.   Lijkt allemaal nieuw voor je …   hier zijn een aantal praktische kleine stapjes om te beginnen met het verkennen van dit nieuwe leven met God. Zorg ervoor dat je tijd met hem doorbrengt in de Bijbel (probeer het Nieuwe Testament ten eerste … veel mensen genieten van de boeken van Johannes en Romeinen (dit is voor beginners ) te lezen. Ook zul je versteld staan ​​hoe je verbonden voelt met God als je eenmaal begint te bidden. Je kunt met hem overal over praten, wetend dat Hij luistert – wil je er misschien nu al mee beginnen. Vertel hem alles, of gewoon lekker rustig zitten en weten Hij is met je(Immanuel). Er zijn geen regels als het gaat om het gebed – het is tussen jou en God. Het is ook goed om een christelijke kerk te bezoeken, waar anderen ook Jezus kennen. Waar je kunt leren, en leven samen met Hem. Er bestaan veel verschillende kerken Vertrouw dat God je degene kan aantonen die precies bij je past. Vergeet niet dat dit slechts een begin is van een geheel nieuw leven God je geeft. Er is vreugde als je leeft uit dit nieuwe leven van vriendschap en gehoorzaamheid aan God – en Hem van heel dichtbij gaat ervaren elke dag. Belangrijker nog, Jezus stierf, zodat Hij Zijn Heilige Geest kon geven. Hij woont in je om je leraar, en altijd Jezus aan je zal openbaren. Stuur ons een e-mail en laat ons weten als je nu je reis begint met Christus, wij zullen dan contact met je opnemen  en helpen met de middelen die eventueel nodig zijn op deze nieuwe spannende weg. We kunnen je ook helpen om een goede kerk voor jou te vinden in jouw omgeving om die bij te kunnen wonen.

Wees vrolijk! God vergeeft je! Hij heeft je gezien! Het beste cadeau van alles – een ongelooflijke relatie met God Zelf! WAUW